0917 128 348
15 rokov skúseností
Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

 

V zemi, vode i vo vzduchu je obsiahnuté nesmierne množstvo tepla, avšak jeho nižšia teplota neumožňuje priame energické využitie. Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré umožňujú odoberať teplo z okolitého prostredia a využiť ho na ohrievanie alebo ochladenie. V lete tepelné čerpadlo odoberá teplo z vnútra (interiér) a odovzdáva ho von (exteriér). V zime, keď je potreba vykurovať sa systém automaticky prepne, tepelné čerpadlo odoberie teplo z exteriéru a odovzdáva ho domu.

 

Vďaka tepelnému čerpadlu sa dá ušetriť až 65% nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Výhodou je, že pri prevádzke tepelného čerpadla nevznikajú žiadne emisie ani pevný odpad.

 

 

Princíp tepelného čerpadla

Druhy tepelných čerpadiel

Vyhody a nevýhody tepelných čerpadiel

Ročné náklady na jednotlivé typy vykurovania (ceny)

 

 

 

 

Princíp tepelného čerpadla

 

V tepelnom čerpadle sa pravidelne opakuje cyklus, ktorý má 4 fázy:

 

 

Vyparovanie - odoberaním tepla (z vody, vzduchu, zeme) cez prvý výmenník sa chladivo odparuje, čím sa dostáva do plynného stavu

 

Kompresia - kompresor stlačí ohriate chladivo, čím vzrastie jeho teplota

 

Kondenzácia - ohriate chladivo potom odovzdá teplo vykurovaciemu médiu prostredníctvom druhého výmenníka. Tým sa chladivo ochladí a skondenzuje späť na kvapalinu

 

Expanzia - prechodom cez expanzný ventil sa zníži tlak a chladivo putuje späť k prvému výmenníku. Vo výmenníku sa znova ohreje a cyklus sa uzatvára

 

Na to, aby sa mohol tento cyklus opakovať, je potrebné dodať kompresoru tepelného čerpadla elektrinu na pohon kompresora, ako vidno na obrázku. 

 

 

Druhy tepelných čerpadiel

 

 

Existuje niekoľko druhov tepelných čerpadiel. Delia sa podľa zdroja, z akého zdroja čerpadlo odoberá teplo:

 

 

Tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA - využívajú vonkajší vzduch, takže netreba robiť hlboké vrty ani plošné zemné kolektory. Môžu slúžiť na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody a tie výkonnejšie sa dajú využiť aj pri účinnom riadenom vetraní obytných priestorov.

 

Tepelné čerpadlá ZEM-VODA - zdrojom energie je teplo z povrchovej vrstvy pôdy, alebo z vrtov. Tento systém je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu.

 

Tepelné čerpadlá VODA-VODA - zdrojom energie je teplo získané zo spodnej vody.

 

 

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla:

 

  • bez obsluhy
  • bez nutnosti skladovať palivo
  • bez nutnosti pravidelného  čistenia
  • nízke prevádzkové náklady   
  • možnosť využitia dotácie na tepelné čerpadlo

x     vyššie vstupné náklady

 

 

Porovananie nákladov na jednotlivé typy vykurovania

 

Orientačné porovnanie ročných nákladov na jednotlivé typy vykurovania pri novostavbe rodinného domu s rozlohou 160 m2, 4 osoby:

 

Elektrické kúrenie: 3000 eur

 

Vykurovanie drevenými peletami: 1100 - 1500 eur

 

Tepelné čerpadlo: 1000 eur

 

 

 

Objednajte si obhliadku.

  0917 128 348

Kontaktujte nás

Meno:
Mesto / obec: *
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Potrebujem vyriešiť: *
Poznámka:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia